Het artikel in het Eindhovens Dagblad heeft veel bezoekers gelokt naar de website en enkele leuke reacties opgeleverd. Ook van mensen die geïnteresseerd zijn in de rol van inwonend begeleider.

Superstellen


Er hebben zich drie stellen gemeld, waarvan twee met kinderen, die deze mogelijkheid serieus overwegen. 

Inmiddels hebben we met alle drie een gesprek gehad. Dit was een uitvoerige wederzijdse kennismaking, waarbij over en weer vragen en gedachte-uitwisseling plaatsvond. 
De gesprekken zijn bijzonder positief verlopen, wat veel hoop geeft voor de mogelijke toekomstige invulling van deze belangrijke spilfunctie in dit initiatief.

Binnenkort wordt een tweede gesprekronde gehouden,waarna we hopen dat we weer dichter bij een keuze kunnen komen. 

Regelzaken


Ook wordt er hard gedacht over en gewerkt aan de vorm waarop het THUIS straks georganiseerd moet worden. De zakelijke aspecten spelen hierbij natuurlijke een belangrijke rol. 
Wat betreft de woning zullen er goede regelingen moeten worden vastgelegd over onder andere eigendomsrechten, hypotheekregeling, financieringsafspraken.

Ook voor het voeren van de het huishouden, zowel financieel als praktisch gaan we op een rij zetten hoe een en ander geregeld kan worden.

Op diverse fronten wordt er dus hard gewerkt aan de voortgang; boeiend en spannend!