Willeke Snijders, begeleider en teamleider van “Ons Thuis”.

Een bijzonder initiatief. Ik werk bijna vanaf het begin bij “Ons Thuis” en ben er getuige van geweest hoe deze plek een echte thuis is geworden voor de drie dames die er wonen.  Een plek die van hen is, waar ze zichzelf kunnen zijn,  waar ze “iemand” zijn. Voorheen heb ik jaren met veel plezier in een grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Hier heb ik veel gezien en veel geleerd. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik een baan heb gevonden bij  “Ons Thuis”. Een bijzonder ouderinitiatief. De nauwe samenwerking met ouders en de kleinschaligheid  geven mijn werk een extra dimensie.

Tijd voor kwaliteit. Ik heb een baan waarin ik de tijd heb om de dames  te begeleiden. Het draait hier echt om hen  en nergens anders om.  Ik werk nooit alleen en kan altijd terugvallen op mijn collega, ouders en andersom. Dit brengt verdieping . Tegelijk vind ik uitdaging in het niveau en karakters van de dames. Heel divers, niet altijd makkelijk, maar wel met ruimte om met vallen en opstaan een weg te vinden.

Zelfsterking ter inspiratie. Als basis voor onze begeleiding aan de kinderen, laten we ons leiden door het gedachtengoed van de Methode Heijkoop (www.Heijkoop.nu). Op allerlei manieren,  geeft deze methode de richting aan bij begeleidingsvragen die ik tegen kom. In de basis ben je hierin altijd op zoek naar een zodanige afstemming met je cliënt , dat zij, samen met mij, ervaringen opdoet die haar als mens sterker maken.  Een doorsnee dag zit vol van dit soort momenten. Onderdelen uit de methode Heijkoop leren ons stukje bij beetje, om deze bewust in te zetten.

Werknemers zijn de olie van ‘de machine’. Dit zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen.  De ouders hebben dit altijd goed begrepen en aangevoeld.  Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met mijn praktische wensen in het werkrooster, er is aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling en voor wat ieder nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.   Het totale teamproces wordt verder professioneel begeleid door NLP coach, Bart de Louw (www.ikweethetbeter.com) 

Net als thuis. In de dagelijkse praktijk betekent dit alles dat ik samen met Agnes, Suzan en Kim iedere dag op een fijne manier door probeer te komen.   We  eten, we gaan erop uit, we zwemmen en wandelen, we luieren, we spelen, we gaan naar bed.  Soms was de dag leuk, soms zwaar, soms saai en soms helemaal te gek.....net als bij mij thuis!!

Thea Kupers. Begeleider bij Ons Thuis

"Bij Ons Thuis is het altijd feest". 

Het K3 lied met deze titel en een eigen tekst zongen we  tijdens het 5 jarig jubileumfeest, juni 2013. Treffender hadden we voor mijn gevoel de werk- en woonsituatie in Deurne niet kunnen bezingen en nog steeds is de titel actueel. Ook de naam van de meidengroep K3 zou symbool kunnen staan voor de bewoners aan de Derpsestraat. 

3 Kinderen: Agnes, Suzan en Kim zijn de bijzondere mensen waar wij met een team van 10 mensen hen met zoveel mogelijk liefde proberen te  begeleiden,  leiden, voor hen te zorgen, verzorgen, volgen, sturen, mee laten doen, ruimte geven en begrenzen, vertrouwen uitstralen, benoemen en ondernemen. Dit alles in een huiselijke situatie.    

 

Elke dag is er een vol verrassingen. Als alles lekker loopt, de kinderen lekker in hun vel zitten, ontspannen en relaxed zijn, er iets nieuws geleerd is of aangepakt, er door de kinderen volop is meegedaan dan is dat voor iedereen genieten. Dit zijn cadeautjes en de kersen op de taart. 

 

Het woord feest gebruiken we echter ook wel eens om de andere, moeilijke kant van ’t werk aan te geven. Met “’t was feest bij Ons Thuis” bedoelen we dan onze zoektocht, ’t alleen niet kunnen, ons gevoel van onmacht, de heftigheid van een bepaalde situatie, fysiek tekort komen, alleen maar bescherming kunnen bieden…

 

Prettig is het werken vanuit de visie van Jacques Heijkoop omdat deze methode  ons handvatten probeert te geven om de kinderen zoveel mogelijk mee te laten doen, hen te volgen, communicatie op een hoger niveau te tillen, autonomie en keuzemogelijkheden te geven waar dat kan en te zoeken naar kansen waar ’t om moeilijk gedrag gaat. 

 

Fantastisch is het om altijd terug te kunnen vallen op je collega. Het altijd samen willen doen. 

Binnen het team worden talenten gezien en gewaardeerd. 

En ook dat is feest!!!

 

Welkom op de website van de ouderinitiatiefgroep Deurne.

Op deze website vind je de verhalen van :

 Agnes,  Suzan en Kim

3 mensen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in een huis in Deurne  dat voor hen inmiddels een echt thuis  is geworden is. Een droom werd werkelijkheid.

 Ons Thuis

 Derpsestraat 14  in Deurne

Deze website is gemaakt om belangstellenden een beetje op de hoogte te houden over deze bijzondere manier van wonen. Midden in de maatschapppij en zoveel mogelijk net zo 'gewoon' als alle andere mensen. Wij wonen hier met ons drieën en omdat we best wel veel zorg nodig hebben zijn er nogal wat mensen betrokken bij "Ons Thuis". 

Onder de knop vacature vind je een omschrijving van wat wij nog aan begeleiders zoeken.

Reacties, vragen en opmerkingen kunnen via email verzonden worden. Adressen e.d vind je onder de knop contact.

U blijft op de hoogte van onze vorderingen door het nieuws op deze website te volgen.  

Het initiatief hiertoe komt van een drietal ouders uit Zuid-Oost Brabant. Zij hebben daartoe de stichting “Ons Thuis” opgericht. De ouders kennen elkaar van vereniging “De Sleutel” (thans Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen RPSW). Deze vereniging probeert ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking met elkaar in contact te brengen voor het vormen van kleinschalige woon-zorg voorzieningen.

De Stichting  Ons Thuis is opgericht in 2007 en bestaat uit 3 ouderparen, die voor hun kind met een verstandelijke beperking een ander leven wilden realiseren dan door instellingen doorgaans geboden wordt. In 2007 is daartoe een woning aangekocht aan de Derpsestraat in Deurne, waar vanaf begin 2008 hun 3 kinderen woonachtig zijn. 

De 3 ouderparen hebben elkaar gevonden bij een grote groep van ouders die, al vanaf de eeuwwisseling, met elkaar discussieerden over een andere vorm van wonen voor hun kinderen. Op basis van PGB-gelden is het mogelijk om zelf zorg te realiseren. Binnen de groep van ouderparen ontstonden diverse subgroepen waarbij de drie ouderparen elkaar vonden op het gebied van zorgvisie, kleinschaligheid, locatie en investeringsbereidheid. Men vormde een Stichting en investeerde in het huis aan de Derpsestraat. Deze woning werd aangepast zodat elk van de drie bewoners een eigen slaapkamer en sanitaire voorzieningen kreeg. Verder kreeg het huis gemeenschappelijke ruimtes zodat er, zoveel  als mogelijk, een normale huiselijke sfeer kon worden gecreëerd. Dit alles werd op de begane grond gerealiseerd. De bovenverdieping van het huis is de woning van een van de medewerkers, die tegelijk de nachtdiensten verzorgt.  

Het driehoofdig bestuur, een lid van ieder ouderpaar, is  verantwoordelijk voor zowel de besluitvorming als de uitvoering van al wat er in en om het huis gebeurt. In tegenstelling tot vele andere ouderinitiatieven heeft Ons Thuis eigen medewerkers in dienst. Samen verzorgen zij de ongeveer 170 uren die per week noodzakelijk zijn om de goede zorgverlening mogelijk te maken. Aangezien de bewoners overdag de dagbesteding van ORO bezoeken vallen deze uren m.n. ‘s morgens,  ‘s avonds en in het weekend. 

De ouders hebben met deze opzet beoogd dat zij meer regie hebben  over zorg, begeleiding en woonsituatie  van hun kinderen. Men wilde buiten de reguliere zorginstellingen zelf mede invloed hebben over de ingezette begeleiding, de gehanteerde protocollen en los van vastliggende kaders zelf voor hun eigen kind de ideale woon- en leefsituatie bepalen. 

De Stichting Ons Thuis kende in het begin wat problemen. We moesten al snel tot een personeelswisseling overgaan. Ook bleek, ondanks alle voorbereiding, een bewoner minder goed binnen het initiatief te passen, zodat de ouders besloten, overigens in goed onderling overleg, het initiatief te verlaten.  Er is een nieuw ouderpaar gevonden die voor hun dochter een soortgelijke  bestemming zochten en zij hebben deze plek ingenomen. Sindsdien mag worden gesteld dat de Stichting Ons Thuis stabiel en naar tevredenheid draait. Agnes, Suzan en Kim maken het goed, en daar was het toch allemaal om begonnen!

Ons (unieke) initiatief wordt gesponsored door diverse fondsen en stichtingen alsmede lokale bedrijven.

(klik op de logos van de diverse fondsen om naar hun website te gaan) 

 

Betrokkenheid, inzet en financiële steun. Dat wil het Fonds Verstandelijk Gehandicapten bieden aan mensen met een verstandelijke handicap, hun familie en hun leefomgeving. Het Fonds heeft aan Ons Thuis toegezegd een belangrijke bijdrage te willen leveren aan de inrichting van het pand en de aanschaf van spelmateriaal:

                                 

Ook de provincie Noord - Brabant heeft zicht niet onbetuigd gelaten. Het combifonds verraste ons met een subsidie als stimulering voor vernieuwing in de zorg. 

 

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind heeft toegezegd te willen helpen met het inrichten van de gemeenschappelijke ruimten.

Verder heeft het Oranjefonds ons hulp geboden om onze dromen waar te maken door het toezeggen van een subsidie. Waar het Oranjefonds voor staat zie je op hun website.

   

Ook de stichting Nuts Ohra draagt haar steentje bij aan het verbeterenvan de kwaliteit van leven van onze kinderen.

Het VSBfonds ondersteunt een breed scala aan projecten.

 

 

lees op hun eigen website welke waardevolle bijdrage zij leveren aan onze samenleving. 

Verder hebben ook veel lokale bedrijven zich van hun beste kant laten zien en waardering getoond voor het unieke project waarin zij hebben bijgedrag

                           

Bevers loodgietersbedrijf      Schonewille lakspuiterij Deurne

 VAN LANGEN  BETONBORINGEN  Helmond

 

THIELEN  CONTAINER VERHUUR  Deurne

 

NELEMANS  STOFFERINGEN Deurne

 

ROOYACKERS  STUCADOORSBEDRIJF  Deurne

 

STERKEN  TEGELWERKEN  Deurne

 

NUVA KEUKENS Deurne /Someren

 

DECOSALES  PARKET Deurne

 

CHRIS ELEKTRO   Deurne

Van HULSEL SYSTEEMWANDEN  Valkenswaard  
 
  De stichting Ons Thuis bedankt hierbij alle sponsoren ...!

Zonder uw gewaardeerde steun zouden wij het niet gered hebben.